Podziękowania Radnego

W związku z wyborem na Radnego Rady Gminy Skołyszyn składam wszystkim mieszkańcom Siepietnicy, którzy poparli moją kandydaturę serdeczne podziękowania. Przez działalność na rzecz Siepietnicy, na forum Rady Gminy, udowodnię, że oddanie głosu na moją osobę było słuszne. Podziękowania składam również…

Więcej

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skołyszyn

Urząd Gminy w Skołyszynie, zawiadamia, że Rada Gminy Skołyszyn w dniu 29 maja 2014r. podjęła uchwałę nr XXXIV/229/2014 Rady Gminy Skołyszyn zmieniającą uchwałę Nr XXI/129/12 z dnia 6 grudnia 2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. W związku z tym zostały ustalone nowe niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terenów zamieszkałych.Obniżenie stawek dotyczy gospodarstw zamieszkałych, zbierających odpady w sposób selektywny i wynosi :

Więcej