Nowy-Stary parking

Nowy-Stary parking

Dotychczasowy parking znajdujący się za przystankiem ,, autobusowym ,, przy moście zmienił funkcjonalność i wygląd.  Znacznie  powiększyła się powierzchnia parkingowa, która  wynosi prawie 900 m kwadratowych.  Na obwodzie parkingu ułożono obrzeża a następnie parking utwardzono klińcem. Wykonawcą prac była firma…

Więcej