Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skołyszyn

Urząd Gminy w Skołyszynie, zawiadamia, że Rada Gminy Skołyszyn w dniu 29 maja 2014r. podjęła uchwałę nr XXXIV/229/2014 Rady Gminy Skołyszyn zmieniającą uchwałę Nr XXI/129/12 z dnia 6 grudnia 2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. W związku z tym zostały ustalone nowe niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terenów zamieszkałych.Obniżenie stawek dotyczy gospodarstw zamieszkałych, zbierających odpady w sposób selektywny i wynosi :

Więcej

„Orlik” w Siepietnicy.

Jak udało nam się ustalić w tym roku rozpoczną się prace związane z regulacją koryta potoku Olszynka, które polegać mają na budowie umocnień brzegów na łukach i odcinkach najbardziej narażonych na erozję oraz w miejscach tworzenia się wyrw i osuwisk.Długość odcinka regulacji potoku w Siepietnicy ma wynieść 1270m.

Więcej