W sobotę 13 lutego br. w Domu Ludowym w Siepietnicy odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Siepietnicy podsumowujące rok 2015. Zebranie otworzył prezes OSP Siepietnica Roman Lignar, który powitał przybyłych gości m. in:

 • Komendant PSP w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek
 • Kapelan Powiatowy Strażaków Ksiądz Prałat Tadeusz Wawryszko
 • Prezes ZOG ZOSP RP w Skołyszynie Władysław Depczyński
 • Przedstawiciel ZOG ZOSP RP w Skołyszynie Stanisław Banaś
 • Radny Gminy Skołyszyn Władysław Trzeciak
 • Sołtys Jan Wędrychowicz
 • Przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Siepietnicy Elżbieta Trzeciak

oraz strażaków czynnych, honorowych i wspierających, działających w OSP Siepietnica.

Tematy poruszone podczas zebrania:

 • informacja o zaawansowaniu poczynań w sprawie zakupu lekkiego samochodu bojowego
 • dokonanie analizy figurujących członków honorowych i czynienie starań o przyjęcie młodych członków
 • informacja o ilości interwencji Straży Pożarnej w 2015 r.
 • zaproszenie do udziału w pielgrzymkach

Podjęte uchwały oraz przyjęte wnioski:

 • Uchwała nr 1 – w sprawie działalności organizacyjno – programowej OSP Siepietnica
 • Uchwała nr 2 – w sprawie wyborów Zarządu OSP Siepietnica, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd Odziału Gminnego oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.