Podczas sesji Rady Gminy Skołyszyn w dniu 29 października 2015 r. Radny wsi Siepietnica złożył interpelacje w sprawie budowy chodnika do granicy z Bieczem.

Treść interpelacji:

„W sprawie budowy chodnika dla pieszych w pasie drogi krajowej nr 28 w Siepietnicy od miejsca gdzie kończy się aktualnie chodnik przy posesji Pani Marii Wędrychowicz w kierunku Biecza do granicy z Bieczem. Odcinek jest pagórkowaty co utrudnia widoczność a pobocze jezdni jest wąskie, słabo utwardzone dlatego poruszanie jest utrudnione o czym zgłaszają mieszkańcy. Fragment ten stanowi jedyną drogę do przystanków autobusowych oraz miejsca skąd zabierane i odwożone są dzieci do szkoły w Święcanach. Brak chodnika powoduje, że piesi narażeni są na niebezpieczeństwo ze strony pojazdów, największe ze strony samochodów ciężarowych o dużym tonażu. Wnoszę o skierowanie zapytania do zarządcy drogi: czy i kiedy planowane jest wykonanie chodnika”.

Ponadto Radny Władysław zwrócił się do władz gminy z prośbą o wykonanie czyszczenia chodnika przy drodze krajowej. Wójt pozytywnie przychylił się do prośby.

Szczegółowy protokół z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 października br. dostępny tutaj.

Aktualizacja 26. 11. 2015 r.

W poprzednim tygodniu oczyszczono chodnik z porastającej go trawy i zalegającego błota.

Artykuł skomentowano jeden raz.

  1. Pingback: Odpowiedź na interpelacje ws. budowy chodnika do granicy z Bieczem | Magiczna Siepietnica – Twój portal informacyjny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.