Jednym z zadań planowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym województwa podkarpackiego 2014-2020 jest rewitalizacja linii kolejowej nr 108 Jasło – granica województwa (Siepietnica). Dlatego istnieje szansa, że w 2020 pojedziemy do Jasła lub Gorlic pociągiem.

Przedsięwzięcie to zostało zakwalifikowane jako priorytetowe na pozycji 7, jego koszt szacowany jest na 45 mln zł.

kolejplan
kolejplan2

Jako, że realizacja inwestycji jest uwarunkowana pracami nad linią 108 po stronie małopolski zamieszczamy również wstępne informacje o planach w sąsiednim województwie.

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarł „Rynek Kolejowy” wynika, iż PKP Polskie Linie Kolejowe rozważają budowę łącznicy kolejowej w Gorlicach. Umożliwiłaby ona wjazd pociągów do stacji Gorlice, położonej w centrum miasta, bez wjazdu na stację Gorlice Zagórzany i zmiany kierunku jazdy. Obecnie nie ma połączeń kolejowych do żadnej z gorlickich stacji, w związku z czym wspomniana łącznica rozważana byłaby równocześnie z rewitalizacją trasy Stróże – granica województwa. Taka inwestycja pozwoliłaby na reaktywację połączeń np. z Krakowa do Gorlic, Biecza a nawet Jasła, oraz umożliwiłaby sprawniejszy ruch towarowy i – planowany przez PKP Intercity – pasażerski.

Linia nr 108, na odcinku Stróże – granica województwa została zarekomendowana przez PLK do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Samorząd Województwa Małopolskiego ujął ją na liście rezerwowej Kontraktu Terytorialnego. Realizacja projektów z listy rezerwowej uzależniona jest od dostępności środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM  na lata 2014-2020. Szczegółowy zakres techniczny tego projektu zostanie określony w studium wykonalności inwestycji – tłumaczy Dorota Szalacha.

Link do załącznika RPO 2014-2020

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.