Urząd Gminy w Skołyszynie, zawiadamia, że Rada Gminy Skołyszyn w dniu 29 maja 2014r. podjęła uchwałę nr XXXIV/229/2014 Rady Gminy Skołyszyn zmieniającą uchwałę Nr XXI/129/12 z dnia 6 grudnia 2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. W związku z tym zostały ustalone nowe niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terenów zamieszkałych.Obniżenie stawek dotyczy gospodarstw zamieszkałych, zbierających odpady w sposób selektywny i wynosi :

– 7,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny i zamieszkiwania do 5 osób włącznie w danej nieruchomości,

– 6,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny i zamieszkiwania powyżej 5 osób w danej nieruchomości.

Nowe stawki opłat obowiązywać będą od 1. lipca 2014 r. Termin wniesienia pierwszej opłaty według nowych stawek (za III kwartał 2014 r.), obliczonej na podstawie nowej deklaracji upływa z dniem 15 września 2014 r.

W związku z powyższym, informujemy, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) zmiana stawki opłaty, wiąże się z obowiązkiem złożenia przez właścicieli nieruchomości, których ta zmiana dotyczy, nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości, którzy nadal zamierzają zbierać odpady w sposób nieselektywny nie mają obowiązku zmiany deklaracji (stawki opłat nie zmieniają się ).

Nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać od 4 lipca 2014 r. do 18 lipca 2014 r.

Miejsca gdzie można pobrać formularz deklaracji i złożyć deklarację:

  • Urząd Gminy w Skołyszynie – pokój nr 21.,
  • Ponadto pracownicy Urzędu Gminy będą pełnić dyżury w poszczególnych miejscowościach wchodzących w skład Gminy Skołyszyn  w godz. 1000 – 1800 w Siepietnicy dyżur odbędzie się w Domu Ludowym dnia 8 lipca.
źródło: skolyszyn.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.