Jak udało nam się ustalić w tym roku rozpoczną się prace związane z regulacją koryta potoku Olszynka, które polegać mają na budowie umocnień brzegów na łukach i odcinkach najbardziej narażonych na erozję oraz w miejscach tworzenia się wyrw i osuwisk.Długość odcinka regulacji potoku w Siepietnicy ma wynieść 1270m. W ramach prowadzonych prac ma także powstać stadion „Orlik” na terenie zniszczonego stadionu w trakcie powodzi w 2010 roku. Decyzja o zbudowaniu „Orlika” zapadła w ostatnich dniach w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie. ” Orlik ” obejmować będzie: boisko do piłki nożnej o wymiarach 26m na 56m, o nawierzchni przeciw urazowej z trawy syntetycznej, przepuszczającej wodę i odpornej na warunki atmosferyczne oraz wielofunkcyjne boisko o wymiarach 19m na 32m do gier zespołowych koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i tenisa, o nowoczesnej elastycznej nawierzchni sportowej, łagodzącej skutki nieprzewidzianych upadków. Cały obiekt otoczony będzie bezpiecznym, wysokim ogrodzeniem i 10 masztami oświetleniowymi o wysokości 12m. Szacowany koszt budowy „Orlika”w naszej miejscowości ma wynosić 12 mln zł, które będą pochodzić z funduszy Unii Europejskiej.

Artykuł jest formą żartu primaaprilisowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.