Obecnie wzdłuż potoku Olszynka trwają prace przy wycince drzew, są to prace przygotowawcze do docelowej inwestycji pod nazwą  „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka w km 5+300-6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300- 2+060 w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, pow. jasielski, woj. podkarpackie”.

Prace przy wycince drzew prowadzone są przez firmę: Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych „WODNIK” Krzysztof Barzyk, Bączal Górny 2, 38-242 Skołyszyn, która wygrała przetarg organizowany przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Prace te w naszej miejscowość obejmują:

Wycinka drzew  w km 1+300 – 2+060

– mechaniczne ścinanie , średnice drzew 10-15•cm     7 szt. ,

– mechaniczne ścinanie drzew , średnice drzew 16-25•cm     2 szt.,

– mechaniczne ścinanie drzew , średnice drzew 26-35•cm     6 szt.,

– mechaniczne ścinanie drzew , średnice drzew 36-45•cm     3 szt. ,

– mechaniczne ścinanie drzew , średnice drzew 66-75•cm     2 szt.,

– wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2•km       4,77 mp,

– wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny na odległość do 2•km     4,77 mp,

– wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość do 2•km        10,93 mp ,

– uporządkowanie terenu po wycince drzew oraz wywozie dłużyc i gałęzi, przywrócenie powierzchni działki do stanu pierwotnego , odszkodowanie  /przy działkach 119, 125/5 , 126 , 127, 128/

Szczegółowe dane na temat prac związanych z wycinką drzew dostępne tutaj.

Z informacji, które uzyskaliśmy w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych wynika, że kolejny etap inwestycji związany z docelową regulacją potoku będzie prowadzony po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dotyczącego wykonawcy robót. Postępowanie takie zostanie przeprowadzone po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zapewnieniu finansowania. W dniu 05. 12. 2014 r. PZMiUW w Rzeszowie złożył wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla docelowej inwestycji tj. „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka …” Zarząd szacuje, że uzyska prawomocną decyzję w drugim kwartale 2015 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.