Został zakończony drugi etap budowy mostu w Siepietnicy. Obecnie są prowadzone prace związane z rozbiórką tymczasowego objazdu i pracami wykończeniowymi. Poniżej zamieszczamy harmonogram inwestycji.

Realizacja zamówienia będzie trwała 14 miesięcy licząc od daty jego rozpoczęcia w tym:

a) Wykonanie objazdu tymczasowego – do 3 miesięcy od daty podpisania umowy,

b) Przebudowa mostu stałego wraz z przebudową odcinka drogi i kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej – do 9 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie objazdu tymczasowego,

c) Roboty rozbiórkowe objazdu tymczasowego oraz roboty wykończeniowe i przyobiektowe wraz z rekultywacją terenu – do 2 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie mostu stałego.

Fotorelacja:

{gallery watermark=1 watermark:position=se watermark:x=15 watermark:y=10}most10.12{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.