W dniu 7 lipca 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Siepietnicy obchodziła swoje 115-lecie.

Uroczystości rozpoczęły się wymarszem na mszę św. po której na placu przed budynkiem remizy miejsce miała część oficjalna. Wśród obecnych zaproszonych gości byli Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm, mł. bryg. Piotr Wdowik– przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego PSP, druh Tadeusz Sieniawski – Dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP w Krośnie, druh Stanisław Święch – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Franciszek Miśkowicz – Wicestarosta Jasielski, mł. insp. Andrzej Wędrychowicz – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle, ks. Tadeusz Wawryszko – kapelan Powiatowy PSP, mł. bryg. Bogdan Ziemba – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle, bryg. Marek Górka – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Jaśle, Radni Gminy Skołyszyn w osobach Stanisławy Nigborowicz, Juliana Berkowicza i Adama Słowika, druh Władysław Depczyński – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, ks. Marek Mnich – Proboszcz Parafii Święcany, ks. Stefan Król – rodak z święcańskiej parafii, Zenon Szura – Wójt Gminy Skołyszyn, Maria Furman – Skarbnik Gminy, Janina Byczek – Sekretarz Gminy, Jan Wędrychowicz – Sołtys Siepietnicy, Wiesław Kantor – Przewodniczący Rady Sołeckiej, druh Roman Lignar – Prezes OSP Siepietnica, druh Krystian Depczyński – Naczelnik OSP Siepietnica oraz Maria Czochara – Przewodnicząca KGW w Siepietnicy.

W tak czcigodnym gronie odznaczono osoby zasłużone dla OSP Siepietnica złotymi, srebrnymi i brązowymi Medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznakami Wzorowego Strażaka a także Odznakami za wysługę lat. Statuetkę za zasługi dla rozwoju jednostki OSP w Siepietnicy oraz kultywowanie tradycji ochotniczo-pożarniczych ziemi jasielskiej w imieniu Wójta Gminy Skołyszyn Panu Janowi Wędrychowiczowi wręczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Stanisław Święch. Całą uroczystość śpiewem uświetnił chór Akord oraz poczty sztandarowe ze Święcan, Lisowa i Skołyszyna.

źródło: skolyszyn.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.