W dniu 9 grudnia 2020 r przeprowadzono końcowy odbiór zadania pn.,,Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Ludowego i Remizy OSP w naszej miejscowości ,,. Zadanie zostało  zrealizowane  na podstawie  Uchwały Zebrania Wiejskiego wsi Siepietnica z dnia 13 września 2019 r zgodnie , z którą środki z funduszu sołeckiego na rok 2020 w kwocie 27.930.50 ( dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt groszy ) przeznaczono na ten cel. Wykonawcą zadania była Firma Handlowo Usługowa PLOMBIER Damian Ignarski z siedzibą w Jaśle. W ramach zadania wykonano m. in :

-rozbiórkę drewnianej boazerii i szpachlowanie oraz wymalowanie ścian w miejscu rozbiórki ( aby można było prowadzić podtynkowo  instalację C.O ),

-nową instalację gazową od skrzynki znajdującej się na ścianie budynku zasilającą kocioł C.O. + C.W.U. z wyprowadzeniem komina ponad dach oraz dwu kuchenek gazowych czteropalnikowych ( uzyskano warunki techniczne na przebudowę instalacji gazowej )

Instalację C.O wykonano z rur miedzianych prowadzonych podtynkowo, a instalację C.W.U. wykonano z rur PE zgrzewalnych prowadzonych podtynkowo.

Wartość wykonanego zadania wyniosła 67.300.00 zł- brutto  ( sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych ). Całość została sfinansowana z budżetu Gminy Skołyszyn ( w tym 27.930.00 z funduszu sołeckiego ).

Poniżej fotorelacja:

Artykuł skomentowano 2 razy.

  1. Luiza

    Kto będzie korzystał z tych wszystkich wyremontowanych w gminie domów ludowych. Czy zostaną tam utworzone świetlice dla dzieci i młodzieży? Przecież czas wesel i innych uroczystości w takich miejscach już dawno minął. Trwonienie pieniędzy i tyle!

    1. Mieszkaniec

      Akurat remiza w Siepietnicy jest jednym z bardziej wykorzystanym obiektem na terenie gminy. Więc remont jak najbardziej się należał. Wkoncu coś się dzieje we wsi dzięki naszym „gospodarza”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.