Wójt Gminy Skołyszyn zwołuje zebranie wiejskie wsi Siepietnica, które odbędzie się w dniu  11 września 2020 r ( piątek ) o godz. 17.00 w Domu Ludowym w Siepietnicy.

W przypadku braku quorum tj. 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się po upływie 15 min. od wyznaczonego pierwszego terminu bez względu na liczbę uprawnionych biorących udział w zebraniu.

Porządek  zebrania :

1.Otwarcie zebrania.

2.Podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2021 r.

3.Wolne wnioski i zapytania.

W  związku z dynamiczną sytuacją związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ( KORONAWIRUS ), prosi aby wszyscy mieszkańcy biorący udział w zebraniu wiejskim stosowali się do wytycznych określonych  w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, tj. :

  • obowiązku zakrywania twarzy, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego,
  • obowiązku zachowania odległości co najmniej 1,5 m między uczestnikami zebrania,
  • obowiązku dezynfekcji rak przed wejściem do lokalu.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.