W dniu 15 lipca jeden z młodszych mieszkańców naszej wsi Wojtuś „świętował” swoje pierwsze urodziny. Niestety dzień ten nie był szczególnie wyjątkowy jak dla większości dzieciaków.  W marcu tego roku stwierdzono u niego chorobę ziarniniakową . Jest to choroba  bardzo rzadka. Częstotliwość występowania szacuje się na 1:125 000-1: 250 000 urodzeń. Charakteryzuje się ciężkimi i nawracającymi infekcjami , jak również występowaniem ziarninikowych zmian głownie w płucach, węzłach chłonnych, przewodzie pokarmowym i wątrobie. Do 50 % pacjentów ma biegunki, bóle brzucha i nie rozwija się prawidłowo. Często występuje zapalenie płuc, ropnie, zapalenie tkanki łącznej, węzłów chłonnych i kości.

Jedyną nadzieją na uratowanie życia i zdrowia Wojtusia JEST PRZESZCZEP SZPIKU . 

W marcu Wojtek został zarejestrowany w Krajowej Liście Osób Oczekujących na przeszczepienie komórek krwiotwórczych szpiku z krwi obwodowej lub krwi pępowinowej od dawcy NIESPOKREWNIONEGO.

Na czym polega pobranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej : składa się dwóch etapów. Najpierw na ogół przez 4-5 dni dawca przyjmuje zastrzyki z leku, który uwalnia ( mobilizuje ) komórki macierzyste ze szpiku do krwi obwodowej. Następnie w dniu zabiegu jest on na kilka godzin podłączony do tzw. aparatu do cytoaferezy, w których na specjalnych filtrach zostają wyizolowane komórki macierzyste. Jest to ten sam aparat, który w stacjach krwiodawstwa wykorzystywany jest np.do pobierania płytek krwi od dawców. W  skrócie zabieg wygląda tak, że dawca leży lub siedzi na specjalnym fotelu i ma założone dwa wkłucia do żył. Od jednego wkłucia krew płynie drenem do aparatu, w którym oddzielane są z niej krwiotwórcze komórki macierzyste. Drugim drenem do drugiego wkłucia ta sama krew wraca do dawcy, ale pozbawiona komórek macierzystych. Zabieg nie wymaga pozostawania  w szpitalu i dawca może się po jego zakończeniu udać do domu.

Być może wśród Was znajduje się osoba, która może być dawcą dla Wojtusia po darowując mu zdrowie i życie.

Najszybszym sposobem by  zostać dawcą jest zgłoszenie się do najbliższego punktu krwiodawstwa np. Jasło ul. Lwowska 22 tel. 13-44 58 468, Gorlice  ul. Węgierska 21 tel. 18-35 26 816  gdzie zostanie pobrana krew do badań a tym samym  możesz stać się potencjalnym dawcą dla Wojtusia .

W imieniu rodziców małego Wojtusia oraz redakcji prosimy o pomoc. DZIĘKUJEMY

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.