W naszej miejscowości była najwyższa frekwencja wyborcza w gminie Skołyszyn i wyniosła 72,73 %  a  kandydat na Prezydenta Trzaskowski Rafał Kazimierz uzyskał największe poparcie  procentowe  w gminie 36,40 %.

 

Rozliczenie spisu wyborców i kart do głosowania

1. Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy 361
2. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 374
3. Liczba niewykorzystanych kart do głosowania 92
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 269
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisje wyborczą) 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 4
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 3
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 3
8a. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było wypełnione lub podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 3
9. Liczba kart wyjętych z urny 272
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 3
10. Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) 0
11. Liczba kart ważnych 272
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
12a. w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch kandydatów 0
12b. w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na obu kandydatów (z kart ważnych) 272

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.