Informujemy, że miejsce składowania odpadów wielkogabarytowych jest objęte monitoringiem. 

Wyłącznie rodziny dotknięte kataklizmem powodzi mogą przywozić wielkogabarytowe odpady komunalne na miejsce wyznaczone w Siepietnicy- miejsce obok parkingu przy przystanku. Zabrania się przywożenia odpadów wielkogabarytowych powstałych w wyniku normalnego zużycia, nie będących wynikiem powodzi. Harmonogram wywozu takich odpadów będzie podany przez UG w Skołyszynie w późniejszym terminie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.