W dniu 23 czerwca 2020 r przeprowadzono końcowy odbiór zadania polegającego na utwardzeniu poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej parkingu. Zakres zadania obejmował : wykonanie/ zagęszczenie istniejącej podbudowy, ułożeniu nawierzchni  z kostki brukowej ( 900 m 2 ),wykonanie ław betonowych pod krawężniki  wraz z krawężnikami, montaż balustrad drogowych, regulację wysokości studzienek telekomunikacyjnych.  Był to drugi etap wykonanych prac przy parkingu-pierwszy wykonano końcem ubiegłego roku. Wykonawcą II etapu inwestycji była firma Transportowo-Handlowo-Usługowa BAMAT Andrzej Dobek z siedzibą w Klęczanach. Całkowity koszt realizacji inwestycji ( I i II etap ) wyniósł 112 059,96 zł i został sfinansowany z budżetu Gminy Skołyszyn. Odbioru ze strony zamawiającej dokonali : Wojciech Kras -Kierownik Referatu GPIR w UG Skołyszyn, Maciej Jastrząb-Podinspektor ds.budownictwa w UG Skołyszyn, Elżbieta Trzeciak-Sołtys naszej wsi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.