Zgodnie z art.61 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r poz.994 z późn. zm. ) Wójt Gminy Skołyszyn organizuje zebranie wiejskie mieszkańców wsi Siepietnica w celu poinformowania mieszkańców o kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych.

Zebranie w I terminie odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 r.( piątek ) o godz.17.00 w Domu Ludowym w Siepietnicy.

W przypadku braku frekwencji w I terminie zebranie odbędzie się w II terminie w tym samym dniu tj.28 lutego 2020 r. o godz.17.15   bez względu na ilość obecnych na zebraniu.

Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania.

2.Zapoznanie z budżetem Gminy Skołyszyn na 2020 r.

3.Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych  w 2019 r.

4. Wolne wnioski i zapytania.

 

Proszę o jak najliczniejszy udział w zebraniu.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.