Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów w gminie Skołyszyn  w roku 2020  w naszej miejscowości odbiór odbędzie się w dniach 15 i 29 stycznia.   Harmonogram  odbioru odpadów ( odpady zmieszane i segregowane ) w 2020 r znajduje  się w nr 4/ 2019 ,, Wieści Skołyszyńskie ,,- biuletynie informacyjnym  GOKiCZ, Rady i Urzędu Gminy w Skołyszynie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.