W dniu dzisiejszym (tj: 28.10.2019 r) przeprowadzono końcowy odbiór robót wykonanych zadań tj. dwóch odcinków dróg gminnych w naszej miejscowości :

1.Drogi o nr 1136888R- „ Dębczak „ obejmujący 250 mb ,

2.Drogi o nr 113654R- ,, Za lasem „ obejmujący 225 mb

Wykonawcą robót była „ Firma Handlowo-Usługowa Ligęzka z siedzibą w Strzegocicach.

Zadania polegały na wykonaniu nawierzchni bitumicznych i utwardzeniu poboczy. Ogólna wartość robót wyniosła 99 690,01 zł. Odcinek drogi” Dębczak „ 43 388,06 zł,odcinek drogi „Za lasem” 56 301,95 zł. Środki na wykonanie robót pochodzą z Urzędu Gminy w Skołyszynie.

W załączeniu fotorelacja.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.