W niedzielę 31 marca 2019 r o godzinie 10.00 w Domu Ludowym w Siepietnicy odbędzie się zebranie wiejskie, na którym zostanie wybrany Sołtys i Rada Sołecka. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej po zmianie przepisu trwa 5 lat od dnia wyboru. Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej jest określony w Statucie Sołectwa Siepietnica stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXVIII/256/18 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 27 marca 2018 r.

Zachęcamy do licznego udziału w wyborach.

Terminarz wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w gminie Skołyszyn

Artykuł skomentowano 2 razy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.