Wójt Gminy Skołyszyn organizuje zebranie wiejskie mieszkańców wsi Siepietnica w celu poinformowania o kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystania środków budżetowych.

Zebranie w I terminie odbędzie się w dniu 20 stycznia 2019 r ( niedziela ) o godz. 10.00 w Domu Ludowym w Siepietnicy.

W przypadku braku frekwencji w I terminie zebranie odbędzie się w II terminie w tym samym dniu tj. 20 stycznia 2019 r o godz. 10.15 bez względu na ilość obecnych na tym zebraniu.

Porządek zebrania :

1.Otwarcie zebrania.

2.Zapoznanie z budżetem Gminy Skołyszyn na 2019 r.

3.Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych w 2018 r.

4.Wolne wnioski i zapytania.

Wójt prosi o jak najliczniejszy udział w zebraniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.