Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krośnie w sprawie zwołania pierwszych w Rad
Gminnych i Rad Powiatów dniu 19 listopada o godz.16-tej rozpoczęła się pierwsza sesja nowo wybranej
Rady Gminy w Skołyszynie.
Obrady rozpoczął Radny Senior Pan Roman Klisiewicz.
W trakcie sesji m.innymi :
–  Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Krzysztof Słowik wydał zaświadczenia o wyborze na radnego  następującym Radnym :
-Ciołkosz Bogusław,
-Dąbrowski Zdzisław,
-Dyda Małgorzata,
-Goleń Kazimierz,
-Hasiak Wiesław,
-Klisiewicz Roman,
-Kielar Józef,
-Łyszczarz Dariusz,
-Łyszczarz Janusz,
-Nigborowicz Stanisława,
-Sarnecki Krzysztof,
-Świerzowski Andrzej,
Trzeciak Władysław,
-Woźniak Dorota,
-Wojdyła Stanisław
– radni złożyli ślubowanie,
– wybrano Przewodniczącego Rady Gminy, którym w wyniku tajnego głosowania został Pan Dariusz Łyszczarz,
– Ślubowanie złożył Wójt Gminy Pan Bogusław Kręcisz
Po wyborze Przewodniczący Rady Gminy prowadził dalsze obrady sesji.
W załączeniu fotorelacja:

Artykuł skomentowano 3 razy.

Pozostaw odpowiedź Jacek Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.