Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura oraz Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie był
organizatorem Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2018 roku, które
rozpoczęły się o godz: 14.30 od złożenia kwiatów pod pomnikiem Bohaterów i Ofiar II Wojny Światowej w
Skołyszynie .
Uroczystości prowadziła Pani Marta Gąsiorowska Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i
Czytelnictwa.
Pierwszą wiązankę kwiatów złożyła Delegacja Urzędu Gminy reprezentowana przez:
-Wójta Gminy Pana Zenona Szurę,
-Wójta Elekta Gminy Pana Bogusława Kręcisza,
-Zastępcę Wójta Pana Stanisława Pawlusia
Następnie wiązanki kwiatów złożyły Delegacje :
– Rady Gminy reprezentowane przez:
-Przewodniczącego Rady Gminy Pana Wiesława Hasiak,
-Wiceprzewodniczące Rady Pana Jana Hajduka,
– Radnego Pana Romana Klisiewicz
-Zarządu Oddziału Gminnego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych reprezentowane przez :
-Prezesa Pana Władysława Depczyńskiego,
-Sekretarza Pana Krzysztofa Słowika,
– Skarbnika Pana Jacka Kędziora
-Szkoły Podstawowej w Skołyszynie reprezentowane przez Pana Dyrektora Huberta Hasiak wraz z
uczniami
-Szkoły Podstawowe w Jabłonicy reprezentowanej przez Panią Dyrektor Łucję Biernacką,
-Szkoły Podstawowej w Przysiekach reprezentowanej przez Pana Dyrektora Pawła Gutkowskiego
Wiązankę kwiatów złożyła Pani Maria Sychta reprezentująca Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa.
Po złożeniu wiązanek kwiatów głos zabrał Wójt Pan Zenona Szura, który na zakończeniu zaprosił
wszystkich biorących udział w uroczystościach na część artystyczną do Gminnego Ośrodka Kultury i
Czytelnictwa.
Program artystyczny rozpoczął się od występu chóru ‚Missionis”.
Ważnym punktem uroczystości było odśpiewanie przez wszystkich uczestników Hymnu
Państwowego- Mazurka Dąbrowskiego.
Następnie w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Skołyszynie oraz uczestników
zajęć Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa został zaprezentowany program „Pamięć w nas” .
Kolejnym punktem było wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni z zespołem „Lisowianki”.Na
zakończenie została otwarta wystawa „Nasza Niepodległa” /pamiątkowe fotografie i dokumenty z
Gminy Skołyszyn/ a podczas zwiedzania wystawy była degustacja domowych ciast upieczonych
przez przedstawicieli KGW z Harklowej, Lisowa, Przysiek, Skołyszyna, Siepietnicy i Święcan.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.