Przywitanie Księdza Prymicjanta

Przywitanie Księdza Prymicjanta

23 maja 2015 r. w katedrze rzeszowskiej jedenastu diakonów diecezji rzeszowskiej przyjęło święcenia kapłańskie. Wśród neoprezbiterów był mieszkaniec Siepietnicy ks. Paweł Ślawski. Mszy św. przewodniczył i święceń udzielił biskup rzeszowski Jan Wątroba. W Eucharystii uczestniczył między innymi bp Kazimierz Górny…

Więcej

Regulacja potoku Olszynka.

Prace związane z regulacją koryta potoku będą prowadzone prawdopodobnie w roku 2014, obecnie prowadzone są pracę nad częścią projektową.

Zakres inwestycji będzie obejmował:

Regulację dwoch odcinkow potoku Olszynka: w km 5+300 – 6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300 – 2+060 w miejscowości Siepietnica, ktora polegać będzie na budowie umocnień brzegow na łukach i odcinkach najbardziej narażonych na erozję oraz w miejscach tworzenia się wyrw i osuwisk.

Więcej