„Orlik” w Siepietnicy.

Jak udało nam się ustalić w tym roku rozpoczną się prace związane z regulacją koryta potoku Olszynka, które polegać mają na budowie umocnień brzegów na łukach i odcinkach najbardziej narażonych na erozję oraz w miejscach tworzenia się wyrw i osuwisk.Długość odcinka regulacji potoku w Siepietnicy ma wynieść 1270m.

Więcej