Apel- tylko odpady powodziowe

Informujemy, że miejsce składowania odpadów wielkogabarytowych jest objęte monitoringiem.  Wyłącznie rodziny dotknięte kataklizmem powodzi mogą przywozić wielkogabarytowe odpady komunalne na miejsce wyznaczone w Siepietnicy- miejsce obok parkingu przy przystanku. Zabrania się przywożenia odpadów wielkogabarytowych powstałych w wyniku normalnego zużycia, nie…

Więcej